School Logo

Ysgol Gymraeg y Ffin

Contact Details

Dwynwen

Croeso i ddosbarth Dwynwen!

 

Eleni, mae gennym ddosbarth o ddisgyblion brwdfrydig o 27, sydd yn barod i weithio'n galed dros y flwyddyn hon! Mrs Anthony and Miss Stephens sydd yn dysgu'r dosbarth gyda chymorth Miss Elson. 

Edrychwn ymlaen at flwyddyn gyffrous a hapus gyda'n gilydd!

 

This year, we have a class of 27 enthusiastic and unique pupils, who are ready to work hard across the year! Mrs Anthony and Miss Stephens teach the class with the support of Miss Elson. We look forward to an exciting and happy year together.

 

Cofiwch

 

Ymarfer Corff pob Dydd Llun

Dychwelwch y llyfrau darllen ar ddydd Mawrth o.g.y.dd. 

 

Gyda'r system bwydlen gwaith cartref, mae gennych chi dymor i gyflawni'r tasgiau. Yn wythnosol, os oes unrhywbeth i'w farcio, rhaid i'w ddychwelyd erbyn Dydd Mawrth. 

 

Remember

Physical Education lessons are every Monday

Return reading books by Tuesday please

 

With the Homework Menu system, you have a term to complete the tasks. However, if you wish to return anything on a weekly basis to be marked, please return by Tuesday. 

 

 

 

GWAITH CARTREF Haf 2024 /HOMEWORK Summer 2024

Top