School Logo

Ysgol Gymraeg y Ffin

Contact Details

Dwynwen

Croeso i ddosbarth Dwynwen

 

Eleni, mae gennym ddosbarth llawn o ddisgyblion brwdfrydig ac unigryw, sy'n barod i weithio'n galed dros y flwyddyn!
Mrs Hartshorne sy'n dysgu'r dosbarth ar Ddydd Llun ac Mrs Anthony sy'n dysgu'r dosbarth am weddill yr wythnos. Mae Miss Hughes a Miss Elson yn ein helpu hefyd ac yn gwneud llawer o weithgareddau diddorol gyda ni. Mae yna gymysg o blant Derbyn a Blwyddyn 1 yn ein dosbarth ni. Rydym yn mwynhau dysgu pethau newydd pob dydd ac rydym yn hoff iawn o ddefnyddio'r ardaloedd gwahanol i helpu ni i ddysgu. 

 

This year, we have a class of enthusiastic and unique pupils, who are ready to work hard across the year! 
Mrs Hartshorne teaches us on a Monday and Mrs Anthony is teaching the class for the remainder of the week. Miss Hughes and Miss Elson also helps us by working with us on a variety of interesting activities. There are 21 Reception and Year 1 children in our class. We enjoy learning new things everyday and working on various activities both inside and outside of the classroom. There are many different areas in our classroom that help us learn.

 

 

Cofiwch...

 

Ymarfer Corff pob Dydd Llun

Dychwelwch y llyfrau/ pecynnau darllen pob Dydd Llun

 

 

Remember...

 

Physical Education lessons are every Monday

Return reading packs every Monday

 

GWAITH CARTREF Gwanwyn 2023/ Spring 2023 HOMEWORK ACTIVITIES

Oriel/ Gallery

Top