Dosbarth ymyrraeth newydd i hwyrddyfodiaid. Cysylltwch i drefnu ymweliad. New immersion class for late comers to the Welsh language. Get in touch to arrange a visit!
School Logo

Ysgol Gymraeg y Ffin

Contact Details

Croeso/Welcome

Twitter

Welcome

Ysgol gyfeillgar a hapus yw Ysgol y Ffin gydag ymdeimlad cryf o gymuned a pherthyn. Os hoffech fwy o wybodaeth am yr ysgol yna cysylltwch a ni. Ysgol y Ffin is a friendly, happy school with a community feel and a strong sense of belonging. For more details about the school please contact us.

Top