School Logo

Ysgol Gymraeg y Ffin

Contact Details

Myrddin

Croeso i ddosbarth Myrddin!

 

Miss Davies a Mrs Addicott sy'n ein dysgu. 

Mae yna 30 o blant Blwyddyn 1 & 2 yn ein dosbarth ni. Rydym yn mwynhau dysgu pethau newydd ac yn hoffi gwneud llawer o weithgareddau gwahanol pob dydd tu fewn a thu allan i’r dosbarth. Mae llawer o ardaloedd gwahanol yn ein dosbarth i helpu ni i ddysgu. Rydym yn hoff iawn o ymarfer ein sgiliau ysgrifennu yn yr ardal ysgrifennu a'n sgiliau creadigol yn ein hardal Sgwigl a Wigl. Mae Miss Pugh a Mrs Farrant yn ein helpu hefyd ac yn gwneud llawer o weithgareddau diddorol gyda ni.

 

Byddwn yn gwneud Addysg Gorfforol pob Dydd Iau felly mae'n bwysig i gofio dod â chit ymarfer corff i'r ysgol! Rydym hefyd yn derbyn ein gwaith cartref ar Ddydd Iau dros Dojo y dosbarth neu Google Dosbarth ac yn ei gwblhau erbyn Dydd Llun. Gallwch hefyd ddod â’ch llyfrau darllen i'r ysgol yn ddyddiol er mwyn i ni ymarfer ein sgiliau darllen a deall. 

 

Ein thema'r tymor yma yw “Byd o liw!”. 

 

Welcome to Myrddin class!

 

Miss Davies and Mrs Addicott are our class teachers. 

There are 30 Year 1 & 2 children in our class. We enjoy learning new things and working on various activities both inside and outside of the classroom. There are many different areas in our classroom that help us learn. We really enjoy practising our writing skills in the writing area and our creative skills in our 'Sgwigl a Wigl' area. 

Miss Pugh and Mrs Farrant also help us in class and work with us on a variety of interesting activities.

 

We have a PE lesson every Thursday so it’s important we remember to bring our kit to school! Our homework is handed out on Thursdays via ClassDojo / Google Classroom and should be completed by Monday. Our reading books are returned to school daily in order for us to practise our reading and comprehension skills.

 

Our theme for the term is “A world of colour!". 

 

๐Ÿ“ขCadwch mewn cysylltiad gyda beth sy’n digwydd yn yr ysgol trwy ddilyn ein tudalen Trydar:

๐Ÿ“ขKeep in touch with what’s happening in school through following our Twitter page:

@Ysgolyffin     

Dyma ni! ๐Ÿ˜Š๐ŸŽ

Iechyd a Lles / Health & Wellbeing ๐ŸŒˆ๐Ÿง˜

Llythrennedd / Literacy

Rhifedd & Mathemateg / Numeracy & Mathematics

Gwyddoniaeth & Thechnoleg / Science & Technology

Addysg Gorfforol / Physical Education โšฝ๏ธ๐ŸŽพ๐Ÿคธ๐Ÿ‰๐Ÿƒ

Garddio / Gardening ๐ŸŒบ๐Ÿ

Oriel / Gallery

Map Gweithgareddau Gwanwyn 2022 / Spring Activities Map 2022

Map Gweithgareddau Hydref 2021 / Autumn Activities Map 2021

Map Gweithgareddau Haf 2022 / Activities Map Summer 2022

Geiriau sillafu Bl 1&2 / Year 1&2 Spelling words

Apiau defnyddiol / Useful apps

Gwefannau defnyddiol / Useful websites

Llythrennedd / Literacy

Rhifedd / Numeracy

Iechyd & Lles / Health & Wellbeing

Top