School Logo

Ysgol Gymraeg y Ffin

Contact Details

Addysg Cyfrwng Cymraeg / Welsh Medium Education

Ydych chi'n ystyried addysg cyfrwng Cymraeg?  Cysylltwch a ni yn yr ysgol am fwy o wybodaeth.  Dyma erthygl gan un o'n cyn rieni, diolch i gylchgrawn Juno.

 

Are you considering Welsh medium education?  Please contact us in school for more information.  In the meantime, here's an article from one of our former parents, courtesy of Juno Magazine.

Dechrau addysg Gymraeg yn hwyr? Starting Welsh medium education later?

Top