School Logo

Ysgol Gymraeg y Ffin

Contact Details

Criw Cymraeg

Shw' mae?

Ni yw'r Criw Cymraeg! Rydym ni'n ceisio sicrhau bod pobl yn yr ysgol, ein teuluoedd a'r gymuned yn gwybod faint mor bwysig yw'r iaith Gymraeg i ni! Rydym ni'n helpu pobl i siarad Cymraeg trwy wobrwyo a gosod heriau i'r plant a'u teuluoedd. Bydden ni'n gosod newyddion, heriau'r mis a syniadau ar y wefan yma i chi!

 

Shw' mae?

We're the Criw Cymraeg! We try to make sure that everyone in school, at home and in the community knows how important "Cymraeg" is to us! We help people to speak Welsh by rewarding them and setting challenges for the children and their families. We'll be putting news, monthly challenges and good ideas on the website for you!

 

 

 

 

Dyma ni!

Criw Cymraeg

Top