School Logo

Ysgol Gymraeg y Ffin

Contact Details

Pwy yw pwy/Who's who

Miss C Daniel                                                          

Pennaeth

Head teacher

 

Mrs S Jones

Dirprwy Bennaeth / Deputy Head

Athrawes blwyddyn 5/6 / Year 5/6 teacher

Dosbarth Branwen

 

 

Mrs L Farrant

Athrawes dosbarth trochi / Immersion class teacher

Dosbarth Blodeuwedd

 

Miss J Davies

Arweinydd Anghenion Dysgu Ychwanegol / Additional Learning Needs Co-ordinator

Athrawes blwyddyn 1/2 / Year 1/2 teacher

Dosbarth Myrddin

 

 

Mr A James

Athrawes blwyddyn 3/4 / Year 3/4 teacher

Dosbarth Glyndwr

 

Mrs A Addicott

Athrawes Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase teacher

Dosbarth Myrddin a Dwynwen

 

Mrs N Evans

Athrawes Cyfnod Allweddol 2 / Key Stage 2 teacher

Mrs L Anthony

Athrawes meithrin a derbyn / Nursery and reception teacher

 

 

Mrs J Evans

Cynorthwyydd Dysgu / Teaching Assistant

Mrs A Williams

Cynorthwyydd Dysgu / Teaching Assistant

Miss D Pugh

Cynorthwyydd Dysgu / Teaching Assistant

 

 

 

 

 

 

 

 

Top