School Logo

Ysgol Gymraeg y Ffin

Contact Details

Mabon

Croeso i ddosbarth Mabon!

 

Miss Davies sy'n ein dysgu. 

Mae yna 27 o blant Meithrin yn ein dosbarth ni. Rydym yn mwynhau dysgu pethau newydd ac yn hoffi gwneud llawer o weithgareddau gwahanol pob dydd tu fewn a thu allan i’r dosbarth. Rydyn ni'n mwynhau dod i'r ysgol i ddysgu sut i siarad Cymraeg. 

 

Mae llawer o ardaloedd gwahanol yn ein dosbarth i helpu ni i ddysgu. Rydym yn hoff iawn o chwarae tu fas yn ein hardd prydferth.  Rydym yn hoff iawn o greu marciau yn ein hardal ysgrifennu. Mae Mrs Williams yn ein helpu yn y dosbarth ac mae Mrs Stephens yn ein dysgu pob Dydd Mercher i gwbhlau gweithgareddau llawn hwyl a sbri!  

 

Byddwn yn gwneud Addysg Gorfforol pob Dydd Gwener gyda Miss Davies felly mae'n bwysig i gofio gwisgo cit ymarfer corff i'r ysgol! 

 

 

Welcome to Mabon class!

 

Miss Davies is our class teacher. 

There are 27 Nursery children in our class. We enjoy learning new things and working on various activities both inside and outside of the classroom. There are many different areas in our classroom that help us learn. We enjoy coming to school to speak Welsh, to learn new things and to play with our friends. We really enjoy practising our mark making skills in the writing area.

Mrs Williams helps us in class and Mrs Stephens teaches us every Wednesday, where we complete a variety of interesting activities.

 

We have a PE lesson every Friday with Miss Davies so it’s important we remember to wear our kit to school!

 

 

📢Cadwch mewn cysylltiad gyda beth sy’n digwydd yn yr ysgol trwy ddilyn ein tudalen Trydar:

📢Keep in touch with what’s happening in school by following our Twitter page:

@Ysgolyffin     

Gwaith Cartref / Homework

Gwaith Cartref Mabon (Gwanwyn) - Mabon Homework (Spring)

Top